τι; :

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 26/04-01/05

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 26/04-01/05 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 26/04-01/05 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΤΡΙΤH

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

19:00 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

18:30 - 21:00 Solidarity with Migrants καλούνε σε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για μετανάστες/μετανάστριες και σε οικονομική ενίσχυση για την αγορά τέτοιων ειδών.

ΠΕΜΠΤΗ

15:00 Συλλογικές εργασίες, επισκευές και καθαρισμός του κτιρίου: Φέρτε τα δικά σας εργαλεία και οικοδομικά υλικά

18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

[ENGLISH]

TUESDAY

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

19:00 Solidarity with Migrants Assembly

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

18:30 - 21H Solidarity with Migrants calls for a collection of essential items for immigrants and for financial assistance for the purchase of such items

THURSDAY

15:00 Collective works, repairs and cleaning of the building: Bring your own tools and building material

18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1618256/