Παρασκευή 13 Μαίου 2022 στις 19.00

Προβολή του ντοκιμαντέρ "COPEL: Una historia de rebeldía y dignidad"

Ακρίτα 13, είσοδος από το πάρκινγκ στο τσινάρι

Συνέλευση καταλήψεων στέγης Άνω Πόλης

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Μαΐου 19h