Τετάρτη 18 Μαίου 2022 στις 17.00

Ανοιχτή βιβλιοθήκη και βιβλιοπωλείο

Ανοιχτή βιβλιοθήκη και κινηματικό βιβλιοπωλείο κάθε Τετάρτη στις 17:00-20:99 στην κατάληψη Libertatia!