Παρασκευή 20 Μαίου 2022 στις 16.00

Ανοιχτή συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Φιλοσοφικής