Σάββατο 14 Μαίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη κάθε Τρίτη 20:00-24:00 και κάθε Σάββατο 13:00-16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Απριλίου 15h