τι; : καφενείο θεματική : από :

Πέμπτη 26 Μαίου 2022 στις 20.00

Anarchopunk καφενείο

Anarchopunk καφενείο οικονομικής ενίσχυσης της αναρχικής συλλογικότητας Άνω Θρώσκω.

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Μαΐου 18h