τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στις 20.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Hip Hop Cocktail Bar

περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Μαΐου 19h