Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 21.00

Διαχειριστική συνέλευση Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Ιωαννίνων (Α.Κοι.Χ.Ι.)

Κάθε Τετάρτη στις 21:00 λαμβάνει χώρα η διαχειριστική συνέλευση του Αυτοδιαχειριζόμενου Κοινωνικού Χώρου Ιωαννίνων (Α.Κοι.Χ.Ι.)

πηγή : email που λάβαμε στις 8 Μαΐου 10h