τι; :

Σάββατο 14 Μαίου 2022 στις 12.00

Ανταλλακτικό παζάρι/συνάντηση γειτονιάς

Ζιζάνια: Προγραμμα κατάληψης 9/5-15/5

από Ζιζάνια

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 9/5-15/5 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 9/5-15/5 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

[eng below] Ζιζάνια: Προγραμμα κατάληψης 9/5-15/5

Δευτέρα 9/5

17:00-19:00 εργασίες στο κτίριο

Τρίτη 10/5

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

19:00 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

20:00 Αυτοοργανωμένο μάθημα τάνγκο από την Πρωτοβουλία Ανήσυχων Τανγκέρων

Τετάρτη 11/5

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

Πέμπτη 12/5

18:00 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5

12:00 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ/ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ: Φέρτε ο,τι πράγματα δεν χρειάζεστε/θέλετε να μοιραστείτε και πάρτε ο,τι θέλετε/χρειάζεστε. Ρούχα, βιβλία,έπιπλα,παιδικά παιχνίδια,διάφορα αντικείμενα.

Παράλληλα, η κατάληψη θα είναι ανοιχτή για γνωριμία με τον χώρο, μαγείρεμα, καφέ, επιτραπέζια, σκάκι, μουσική, ενώ ανοιχτό θα είναι και το πάρκο φυλιας για παιδικά παιχνίδια και εργασίες στον κήπο.

Σε μια εποχή που μαίνεται η επίθεση στους από τα κάτω, με την ακρίβεια να καλπάζει για να σωθούν τα κέρδη των αφεντικών, την ανεργία, τη μαύρη εργασία και τη στεγαστική επισφάλεια να είναι η κανονικότητα, το δημόσιο χώρο να συρρικνώνεται στο βωμό του εμπορεύματος και ο ρατσισμός και ο σεξισμός να είναι καθημερινό βίωμα, εμείς προτάσσουμε την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την αντίσταση. Να συναντηθούμε σε κάθε γειτονιά, να κάνουμε τα προβλήματα μας συλλογικά, να πάρουμε πίσω το δημόσιο χώρο αντιεμπορευματικα και οριζόντια.

*Απαλλοτριωστε κάναν εσπρέσσο για να δοκιμάσουμε τη νέα μηχανή καφέ.

[Η γενική συνέλευση των Ζιζανίων μεταφέρθηκε τις Δεύτερες στις 18:00]

ENG

Monday 9/5

17:00-19:00 building works

Tuesday 10/5

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

19:00 Solidarity with Migrants Assembly

20:00 Self-organized tango lesson by the Restless Tangueros Initiative

Wednesday 11/5

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk!

Thursday 12/5

18:00 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

Saturday 14/5

12:00 BAZAAR/ NEIGHBORHOOD GET-TOGETHER: Bring whatever stuff you don't need/want to share. and take whatever stuff you want/need. Clothes, books, furniture, children toys, and various items!

Meanwhile, the squat will be open for seeing the space, cooking, coffee, board games, chess, and music. Parko Fylias will be also open for children's activities and works in the garden!

In a time when the attacks against the bottom of the society are harsh, with the prices going up to save the bosses' profits, when unemployment, black labor and housing precarity are normalised, when public spaces are disappearing and replaced by commerce, when racism and sexism are an everyday experience, we propose solidarity, mutual aid and resistance! Let's meet in every neighborhood, let's make our problems collective, let's take back the public spaces horizontally and in a non-commercial way!

*Expropriate some espresso so that we can try our new coffee machine

[Zizania's general assembly has been moved to Mondays at 18:00]

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1618435/