τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 18 Μαίου 2022 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση του ελευθεριακού χώρου Sabot

Ανοιχτή εβδομαδιαία συνέλευση του χώρου