τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 25 Μαίου 2022 στις 20.00

Ανοιχτή συνέλευση του ελευθεριακού χώρου Sabot

Εβδομαδιαία ανοιχτή συνέλευση του χώρου