Σάββατο 14 Μαίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτή συνέλευση φοιτητών-τριών Α.Σ.Φ.Quieta Movere