τι; : κουζίνα θεματική : από :

Κυριακή 15 Μαίου 2022 στις 14.30

Συλλογική κουζίνα γειτονιάς

Μαγειρεύουμε από το σπίτι και φέρνουμε τα φαγητά μας στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο Respiro di Libertà, Ολυμπιάδος με Ιουλιανού πίσω από την εκκλησία της Λαοδηγήτριας.

Κυριακή 15/5 από τις 14:30.