Δευτέρα 23 Μαίου 2022 στις 12.00

Βιβλιοπαρουσίαση: Μαρξισμός, πολιτική και ψυχική δυσφορία

πηγή : https://www.sekonline.gr/