τι; :

Τετάρτη 18 Μαίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[eng below] Ζιζάνια: Πρόγραμμα κατάληψης 16/05-22/05

ΤΡΙΤH
16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.
19:00 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ
18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

ΠΕΜΠΤΗ
18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2ήμερο ενάντια στο κυνήγι με αφορμή την έκδοση μπροσούρας από τα ΠΑΡΑΣΙΤΑ - Αναρχική Συλλογικότητα για την Ολική Απελευθέρωση - https://www.kinimatorama.net/event/138067
19:00 Παρουσίαση μπροσούρας ΑΝΤΙ-ΚΥΝΗΓΙ
20:00 Προβολή ντοκιμαντέρ Seaspiracy

ΣΑΒΒΑΤΟ
2ήμερο ενάντια στο κυνήγι από τα ΠΑΡΑΣΙΤΑ
17:00 Antispe καφενείο
20:00 Προβολή ντοκιμαντέρ The Ivory Game

* σεξιστικές, τρανσφοβικές, ομοφοβικές, παραβιαστικές, ρατσιστικές, σπισιστικές και λοιπές εξουσιαστικές (βάσει ηλικίας, ικανότητας κ.λπ.) συμπεριφορές δε θα γίνουν ανεκτές
** η κατανάλωση προϊόντων που περιέχουν δολοφονημένα μη ανθρώπινα ζώα ή/και παράγωγα αυτών δε θα γίνει ανεκτή

[ENGLISH]

TUESDAY
16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

19:00 Solidarity with Migrants Assembly

WEDNESDAY
18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk

THURSDAY
18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

FRIDAY
2 days against hunting on the occasion of anti-hunting brochure publication from PARASITA - Anarchist Collective for the Total Liberation - https://www.kinimatorama.net/event/138067
19:00 Presentation of the brochure ANTI-HUNTING
20:00 Seaspiracy documentary screening

SATURDAY
2 days against hunting
17:00 Antispe gathering (kafeneio)
20:00 The Ivory Game documentary screening

* sexist, transphobic, homophobic, abusive, racist, speciesist and other oppresive (based on age, ability, etc.) behaviour will not be tolerated
** the consumption of products containing murdered non-human animals and/or their by-products will not be tolerated

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μαΐου 23h