τι; : βιβλίο θεματική : από :

Τρίτη 31 Μαίου 2022 στις 20.00

Ανοιχτή, δανειστική βιβλιοθήκη

Άνοιγμα του χώρου των εκλάμψεων κάθε Τρίτη 20:00-24:00 και κάθε Σάββατο 13:00-16:00.

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μαΐου 15h