Σάββατο 28 Μαίου 2022 στις 17.00

Συζήτηση για τη ζωή και τους αγώνες στα καμπς

Σάββατο 28 Μαΐου 5μμ, πάρκο Φυλής & Φερών: συζήτηση για τη ζωή και τους αγώνες στα καμπς.

πηγή : https://twitter.com/MigrantsSoli