τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 στις 22.00

Disco Invader Sound System

Techno, Bass, Dub

πηγή : email που λάβαμε στις 23 Μαΐου 21h