τι; : συνέλευση θεματική : από :

Σάββατο 28 Μαίου 2022 στις 17.00

Ανοιχτή Αντιπατριαρχική Συνέλευση Φούστα Καπέλο

Αυτοπαρουσιαστικό κείμενο:

Βιώνοντας την πατριαρχία σε καθε πτυχή των ζωών μας νιώσαμε την ανάγκη να συσπειρωθουμε και να αντιδράσουμε με τους δικούς μας όρους. Είναι γεγονός πως η πατριαρχία είναι από τις αρχαιότερες μορφές καταπίεσης και λαμβάνει ποικίλες μορφές εντός των ίδιων των δημιουργημάτων της,του έθνους- κράτους και του καπιταλισμού. Κατάλοιπα πατριαρχικών συμπεριφορών και αντιλήψεων συνανταμε και μέσα στον ελευθεριακό και αντιεξουσιαστικό χώρο,ο οποίος θεωρητικά εναντιώνεται σε κάθε μορφή εξουσίας αλλά συχνά τις αναπαράγει. Διανύοντας μια περίοδο συνεχούς κρατικής καταστολής, σε συνδυασμό με την αύξηση δημοσιοποιημένων περιστατικών έμφυλης βίας και την υπερψήφιση του νομοσχεδίου της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, κρίναμε απαραίτητη την συλλογικοποίησή μας. Παρατηρώντας τη συνολική στάση του δικαστικού συστήματος απέναντι στα δηλωμένα περιστατικά, επιβεβαιώνεται η δυσπιστία μας και εντείνεται η αντίθεσή μας στα παρακλάδια του. Ωστόσο, παρά την εναντίωσή μας σε αυτό, στηρίζουμε και βρισκόμαστε δίπλα στο κάθε άτομο που κάνει την επιλογή να αντιμετωπίσει τα τραύματά του μέσα από τη νομική οδό. Σε αυτή τη συγκυρία δημιουργήσαμε την Ανοιχτή αντιπατριαρχική συνέλευση "Φούστα Καπέλο".

Θέλοντας να θέσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο έχουμε αποφασίσει να λειτουργούμε, βασικός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε έναν χώρο μέσα στον οποίο όλα θα νιώθουμε άνετα και θα μπορούμε να εκφραστούμε. Συμμετέχουμε ως ατομικότητες οριζοντια και αντιιεραρχικα, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω της συνδιαμόρφωσης και υπάρχει διαφάνεια διαδικασιών. Με σκοπό τα παραπάνω, καταπολεμώντας τα εργαλεία που μας δόθηκαν από το σύστημα, είμαστε υποστηρικτικά προς κάθε βίωμα και την διαχείρισή του, με εχεμύθεια και εμπιστοσύνη, σεβομαστε τις αντωνυμιες της καθε ατομικότητας, δίνουμε χώρο να εκφραστούν όλα τα άτομα και κάνουμε αναστοχαστικές παύσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο χώρος αυτός. Μέσα σε ένα τέτοιο πλάισιο δεν θα μπορούσαν να χωράνε συμπεριφορές που ενισχύουν και διαιωνίζουν τα συστήματα εξουσίας που διέπουν την πραγματικότητα γύρω μας. Εναντιωνόμαστε λοιπόν, και προσπαθούμε να αποβάλουμε οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία παίρνει χαρακτηριστικά εξουσιαστικά,μάτσο, σεξιστικά, ρατσιστικά, ομοφοβικά, τρανσφοβικά, μισαναπηρικά, χοντροφοβικά, ψυχοφοβικά, τοξικό φοβικά, χειριστικά ή υποδεικτικά ως προς την "σωστή" διαχείριση βιωμάτων και καταστάσεων, όπως και κάθε είδους victim blaming, mansplaining και ξέπλυμα όλων των παραπάνω συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο αποδόμησης του φύλου για το οποίο μαχόμαστε στεκόμαστε απέναντι στον αποκλεισμό των αρρενωποτητων τουλάχιστον στις βασικές διαδικασίες μας. Καθ'ημάς το να στήνουμε οδοφράγματα περιορίζοντας μια μερίδα πληθυσμού από τη συμμετοχή τους στον αντιπατριαρχικό αγώνα έρχεται σε σύγκρουση με την προσπάθειά μας και κατ' επέκταση διαιωνίζει το δίπολο φύλου. Βάσει αυτού, ευελπιστούμε να χτίσουμε ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας που θα συμπεριλαμβάνει όλα όσα πλήττονται απο τις κυρίαρχες αφηγήσεις φύλου και σεξουαλικότητας. Παρ' όλα αυτά, υψίστης σημασίας είναι να αναγνωρίζεται το εμφυλο προνόμιο του καθένα και να παραμερίζεται.

Γνωρίζοντας τα όρια μας και με βάση τις ελάχιστες δυνάμεις μας, θέλουμε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο (υλικά, πολιτικά, ψυχικά) και να είμαστε το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να ακουστούν φωνές που περιθωριοποιούνται, και να σηκώσουμε συλλογικά το βάρος του συστήματος. Στις δράσεις της συνέλευσης επιδιώκουμε να βγάλουμε λόγο και πράξη στη δημόσια σφαίρα, να δημιουργησουμε safe spaces για θηλυκότητες, trans, non binary ατομα, και όποιο άλλο χρειάζεται και να ανοίξουμε επικοινωνία και με άλλες ομάδες με παρόμοιο χαρακτήρα.

Η εβδομαδιαία συνέλευση είναι ανοιχτή σε όλα, όπου συζητάμε ότι μας απασχολεί και οργανώνουμε εξωστρεφείς δράσεις, εκδηλώσεις, πολιτικά καφενεία, αυτομορφώσεις, προβολές, βιωματικά workshop, και ταμείο αλληλεγγύης κακοποιημένων ατόμων.

Φούστα Καπέλο
Ανοιχτή Αντιπατριαρχική Συνέλευση

fousexta_kapelexo@riseupex.net

https://fousta-kapelo.espivblogs.net/

[ENG]

Open Anti-patriarchal Assembly "Fousta Kapelo" on 12/03 at 17:00 at School of Chemistry AUTH

Self-introduction text:

Experiencing patriarchy in every aspect of our lives we felt the need to unite and respond on our own terms. It is a fact that patriarchy is one of the most ancient faces of oppression and takes various forms within its very own creations, the nation-state and capitalism. Remnants of patriarchal behaviors and beliefs are also found in the liberal and anti-authoritarian space, which theoretically opposes any form of power but often ends up reproducing them. Living in a time period of continuous state repression, combined with the increase of published cases of gender-based violence and the passage of the bill of compulsory joint custody, we deemed it necessary to gather and collectivize. The overall stance of the judicial system towards the reported incidents confirms our distrust and intensifies our opposition to its branches. However, despite our opposing to this, we support and stand by every person who makes the choice of facing their traumas through legal means. This is the juncture for the creation of the open anti-patriarchal assembly "Fousta Kapelo".

Wishing to set the framework in which we have decided to operate, our main goal is to create a space where each person will feel comfortable to express themselves. We participate as individuals -horizontally and anti-hierarchically-, while decisions are made collectively and there is a transparency of procedures. With these in mind and by resisting the tools given to us by the system, we are supportive of each experience and its management, with confidentiality and trust, we respect the pronouns of each individual, give space for everyone to express themselves and make reflective pauses to secure this space. No room is made for behaviors that strengthen and perpetuate the systems of power that govern the reality around us. Therefore we resist, and try to eliminate any behavior that takes on elements which are authoritarian, macho, sexist, racist, homophobic, transphobic, ableist, fatphobic, discriminative against people with mental and substance use disorders, manipulative or indicative of a "correct" handling of experiences, as well as any kind of victim blaming, mansplaining and concealment of the above behaviors.

In the context of the deconstruction of gender we fight for, we stand against the exclusion of masculinities, at least in our main procedures. We believe that setting up barriers by leaving out a portion of the population from their participation in the anti-patriarchal struggle collides with our efforts and consequently perpetuates gender binarism. Based on this, we hope to build a network of mutual help that includes all individuals who are affected by the dominant narratives of gender and sexuality. Nevertheless, it is of utmost importance to recognize the gender privilege one might have and toss it aside.

Knowing our limits and based on our limited strengths, we want to support individuals in every way possible (materially, politically, psychologically) and be next to each other so that marginalized voices can be heard, and to collectively carry the weight of the system. In the actions of the assembly we seek to produce discourses and events in the public sphere, create safe spaces for women, trans, non-binary individuals and whoever else needs them, and to begin conversations with other assemblies of a similar nature.

The weekly meeting is open to everyone; we discuss what worries us and organize extroverted actions, events, political cafes, self-education, screenings, experiential workshops, and solidarity funds for individuals who have experienced abuse.

Fousta Kapelo
Open Anti-patriarchal Assembly

fousexta_kapelexo@riseupex.net

https://fousta-kapelo.espivblogs.net/

πηγή : https://fousta-kapelo.espivblogs.net/
πηγή : email που λάβαμε στις 24 Μαΐου 15h