Πέμπτη 26 Μαίου 2022 στις 18.30

Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΙΖΑΝΙΑ - ZIZANIA WEEKLY SCHEDULE

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 24/05-30/05 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 24/05-30/05 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

ΠΕΜΠΤΗ

18:30 Συνάντηση δομής βιβλιοθήκης, γλωσσών, μεταφράσεων: Η δομή ασχολείται με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, με τα μαθήματα γλωσσών στο χώρο, με τη δημιουργία μεταφραστικού δικτύου, ενώ παράλληλα συζητά και αυτομορφώνεται για την αντιεξουσιαστική εκπαίδευση και τη λειτουργία των γλωσσών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 Εισαγωγικό Workshop Φυτικών Φαρμάκων. Θα μιλήσουμε για τα βότανα και τις διαφορετικές μεθόδους παρασκευής φαρμάκων καθώς και για το πώς συλλέγουμε και πώς αποξηραίνουμε φυτικές ύλες. Στη συνέχεια θα κάνουμε αφεψήσεις και θα ετοιμάσουμε φυτικά έλαια. Σας παρακαλούμε να έχετε το δικό σας δοχείο μαζί!

ΣΑΒΒΑΤΟ

18:00 Συζήτηση για τη ζωή και τους αγώνες στα camps, στο Πάρκο Φυλής & Φερών οργανώθηκε από Solidarity with Migrants. Άτομα από τα γύρω καμπς της αθήνας, θήβας, μαλακάσας, ριτσώνας και ίσως οινόφυτα, θα έρθουν να μιλήσουν για τις ζωές και τους αγώνες τους στα καμπς. Θα ακούσουμε τις εμπειρίες αυτοοργάνωσης και τις σκέψεις τους για τη ζωή και το μέλλον. Θα συζητηθούν οι συνθήκες στα καμπ, όπως οι νέες αλλαγές στη φύλαξή τους, η κατάσταση με την εκπαίδευση και τα σχολεία, οι υγειονομικές συνθήκες κ.ά. Θα συ-σκεφτούμε για τη δημιουργία ενός δικτύου ατόμων που θέλουν να συνεχίσουν να μιλάνε και να μοιράζονται μεταξύ τους τις γνώσεις και τις εμπειρίες αυτοοργάνωσής τους. Το σύστημα των καμπ, το ελληνικό κράτος και η πολιτική της ΕΕ είναι υπαίτια για τους ρατσιστικούς διαχωρισμούς και τις θανατηφόρες συνέπειές τους. Πώς στεκόμαστε μαζί ενάντια σε αυτές τις καπιταλιστικές μηχανές του αποκλεισμού;

[ENGLISH]

WEDNESDAY

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk

THURSDAY

18:30 Library, language, translation structure meeting: The structure is involved in the running of the library, the language classes in the squat and the creation of a translation network, while talking and self-educating around antiauthoritarian education and the function of languages.

FRIDAY

18:00 Introductory Herbal Medicine Workshop where we discuss plants, different preparations of medicines, how to harvest and dry plant material and make a decoction and herbal oil together. Please bring your own jar!

SATURDAY

17:00 Conversation about life and struggles in camps at Fylis and Feron Park organized by Solidarity with Migrants. People from different camps around Athens, including Thiva, Malakasa, Ritsona, and probably Inofita are coming to talk about their life and struggles in refugee camps.We will listen to their experiences of self-organisation and thoughts about their life and future. The conditions in camps will be discussed, such as new changes in security, the situation with education, health conditions etc. We will think together about creating a network of people who want to continue talking and sharing with each other their knowledge and experiences of self-organisation.The camp system, the Greek state, and European Union policy are all responsible for the racist separations and their deadly consequences. How do we stand together against these capitalist machines of exclusion?

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1618798/