Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 20.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του Sabot

Εβδομαδιαία ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του ελευθεριακού χώρου Sabot

*Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της αντιπολεμικής πορείας.