τι; : συνέλευση θεματική : από :

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 19.00

(ακυρώνεται) Ανοιχτή εβδομαδιαία συνέλευση stop war on migrants

Open weekly assembly Stop War on Migrants, every Wednesday at 19:00, in squat Fabrica Yfanet.