τι; :

Τρίτη 31 Μαίου 2022 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

[31/05-05/06] Πρόγραμμα εβδομάδας Ζιζάνια - Zizania weekly schedule

[31/05-05/06] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΖΙΖΑΝΙΑ - ZIZANIA WEEKLY SCHEDULE

από Ζιζάνια

Πρόγραμμα κατάληψης, κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο Ζιζάνια, 24/05-30/05 Φυλής Φερρών, Βικτώρια, zizaexnia@riseexup.net // Squat schedule 24/05-30/05 Zizania squatted social center, Fylis and Feron, Viktoria, zizaexnia@riseexup.net

ΤΡΙΤH 31/05

16:00 Συνάντηση της δομής αλληλοβοήθειας: Καλούμε όσα άτομα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δομή αλληλοβοήθειας της κατάληψης σε μια συνάντηση για γνωριμία και συήτηση γύρω από την οργάνωση και τις λειτουργίες της. Η δομή έχει σκοπό τη λειτουργία της κουζίνας, της διανομής τροφής και του χαριστικού παζαριού, καθώς και την εξερεύνηση τρόπων κάλυψης και άλλων αναγκών.

19:00 Ανοιχτή συνέλευση του Solidarity with Migrants

ΤΕΤΑΡΤΗ 01/06

18:00 Κοινωνική συλλογική κουζίνα: Μαζεύομαστε από τις 6 για να μαγειρέψουμε βίγκαν φαγητό, να φάμε, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε!

ΠΕΜΠΤΗ 02/06

18:00 Χαριστικό παζάρι ρούχων στην πλατεία Βικτώριας: Ρούχα για όποιο θέλει και χρειάζεται. Το παζάρι των Ζιζανίων είναι χαριστικό, δεν έχουμε λεφτά, δε θέλουμε λεφτά! Φέρτε μόνο τις σακούλες για τα ψώνια σας!

[ENGLISH]

TUESDAY 31/05

16:00 Mutual aid structure meeting: We invite anyone who is interested in participating in the mutual aid structure of the squat to meet each other and organize its functions. The structure runs the social collective kitchen and the free shop, while exploring ways of covering other needs as well.

19:00 Solidarity with Migrants Assembly

WEDNESDAY 01/06

18:00 Collective social kitchen: We start at 6 to cook vegan food, we eat, we meet, we talk

THURSDAY 02/06

18:00 Free Shop in Viktoria Square: Clothes for anyone who needs or wants them. Zizania's clothes shop is for free. We don't have money, we don't need money! Please bring your own shopping bags!

πηγή : http://athens.indymedia.org/post/1618954/