Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στις 16.00

Ανοιχτή συνέλευση Ελευθεριακού Σχήματος Φιλοσοφικής