τι; : προβολή, καφενείο θεματική : από :

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στις 20.00

Προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» & πολιτικό καφενείο

Γκαρμπολα 12 - Τρίτη 28/6 θα γίνει προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» και θα ακολουθήσει πολιτικό καφενείο.

πηγή : email που λάβαμε στις 6 Ιουνίου 16h