Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στις 19.00

Αντεργατικες αναδιαρθρώσεις και η ταξική οργάνωση στη βάση

Οι νέες αντεργατικές αναδιαρθρώσεις, η ταξική οργάνωση στη βάση με ελευθεριακά χαρακτηριστικά και ο συνολικός αγώνας για την απελευθέρωση των εργαζομένων

Πρωτοβουλία για την συγκρότηση ελευθεριακής ταξικής συνέλευσης

πηγή : email που λάβαμε στις 11 Ιουνίου 14h