Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στις 21.00

Προβολές ταινιών με θέμα την ακρίβεια και τη φτώχεια

πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιουνίου 19h