Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στις 20.00

Punk Live οικ. ενίσχυσης Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμ. & διωκόμ. αγωνιστών/ριών

🔥 Punk Live οικ. ενίσχυσης του Ταμείου Αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστών/ριών

⚡️ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΗ από τις 20:00

- ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

- SONDERKOMMADO

- RAMPAGE

- MY TURN

- FERAL KIDS

- BAIT (barcelona)

Στηρίζουμε τους/τις φυλακισμένους/ες και διωκόμενους/ες αγωνιστές/ριες Υλικά - Ηθικά - Πολιτικά

Μέχρι το γκρέμισμα της τελευταίας φυλακής

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Ιουνίου 18h