τι; : συγκέντρωση θεματική : εργασία από :

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 12.00

Συγκέντρωση στην ΕΛΣΤΑΤ

…από την πρωτοβουλία εργαζόμενων στην απογραφή 2021 (απογραφείς και τομεάρχες).

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2022/06/17/συγ…