Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 στις 19.00

Ανοιχτή συνέλευση ΑΣΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ!

Για τη θερινή περίοδο, η έναρξη της συνέλευσης μεταφέρεται στις 19:00.