Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στις 22.00

Cocktail Party ΚαΦΕΠΑ ενίσχυσης του χώρου

Σε περίπτωση που δεν τα μάθατε, το Καφεπα επεκτάθηκε (ξέρουμε ότι δεν το ξέρετε, δεν το ανεβάσαμε). Τα έσοδα του πάρτυ θα πάνε στην διαμόρφωση του χώρου, ο οποίος προορίζεται για χώρο βιβλιοθήκης/αυτομόρφωσης, αλλά και στα λειτουργικά μας έξοδα. Σας περιμένουμε στο πίσω παρκινγκ της Α ΦΕΠΑ για δροσερά κοκτέιλ και χορό.

🐈⬛Στον χώρο θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για τον Γαφέπα
*Παραβιαστικες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.
*Για οποιαδήποτε πρόβλημα απευθυνθείτε στο μπαρ.

https://fb.me/e/21V0YNyzX

πηγή : email που λάβαμε στις 24 Ιουνίου 13h