Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 στις 20.00

Προβολές Τετάρτης

20:00 - Λειτουργία Βιβλιοθήκης-Κινηματικού Βιβλιοπωλείου της Κατάληψης στο Μπίνειο και συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για το Δίκτυο Αλληλοβοήθειας Λέσβου

- Open library and Solidarity Bookshop by the Library Team of the Mpineio Squat

- Lesvos Mutual Aid Network will also be accepting contributions

21:00 - Προβολή Ταινίας: Riders of Justice (2020) , του Anders Thomas Jensen από την Ομάδα Provolone

Open Air Screening: Riders of Justice (2020), from Anders Thomas Jensen by Ομάδα Provolone

πηγή : https://mpineio.vrahokipos.net/activities/202…