τι; : καφενείο θεματική : ψυχαγωγία από : Pasamontaña

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011 στις 19.00

Αυτοοργανωμένο κοινωνικό καφενείο

θα λειτουργεί η δανειστική βιβλιοθήκη/ταινιοθήκη και το "βιβλιοπωλείο" αυτόνομων και κινηματικών εκδόσεων.

πηγή : http://pasamontana.blogspot.com/2011/10/1900_...