Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13.00

Ανοιχτός χώρος βιβλίου

Δανειστική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, μπαρ

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Σεπτεμβρίου 02h