Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 στις 14.00

Τελευταία Θρανία

ένα podcast για θέματα της εκπαιδευτικής κοινότητας από τα παιδιά των τελευταίων θρανίων

ηχητικό αρχείο προηγούμενων θεματικών εδώ: https://www.1431am.org/audio/shows/teleytaia-…

mail επικοινωνίας: radiexo@1431amex.org