τι; : συναυλία ατελές

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 στις 20.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Συναυλία Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων αγωνιστών-στριών

διοργάνωση : Ταμείο Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών

Στηρίζουμε τους φυλακισμένους αγωνιστές υλικά, ηθικά, πολιτικά

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/88474/