Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 στις 20.30

Αυτοοργανωμένη Ραπ συναυλία

Ραπ συναυλία με τους:

Kos - Panoptikon - Smoka - Mis*Zebra - 2φ - τo ερώτημα

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Σεπτεμβρίου 14h