Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 στις 18.00

Εκδήλωση: Ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός και κοινωνικές αντιστάσεις + LIVE