τι; :

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12.30

Συλλογικό Διάβασμα

Στην ταλαίπα της εξεταστικής απαντάμε συλλογικά, το ΑΚΝ θα λειτουργεί ως αναγνωστήριο.

Φέρτε σημειώσεις, βιβλία, σκονάκια και πρωτότυπους τρόπους αντιγραφής.

~Πρωτοβουλία φοιτητριών

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Σεπτεμβρίου 16h