Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 στις 21.00

Μπαρ οικ.ενίσχυσης του Sabot

Μπαρ οικ.ενίσχυσης του χώρου στα πλαίσια του διημέρου στον ελευθεριακό χώρο Sabot.