Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 19.00

Εκδήλωση – Συζήτηση για την Μικρασιατική Καταστροφή

Εκδήλωση-Συζήτηση:

Από την ιμπεριαλιστική εκστρατεία της Αντάντ για τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1919) στην Μικρασιατική Καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας (1922)

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 19.00

στον νέο πολιτικό χώρο της Ταξικής Αντεπίθεσης στα Εξάρχεια Καλλιδρομίου 49

Ταξική Αντεπίθεση (ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστ(ριώ)ν)

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/88609/