Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στις 20.00

Διαχειριστική συνέλευση κατάληψης Libertatia

Διαχειριστική συνέλευση της κατάληψης Libertatia κάθε Τετάρτη στις 20:00.