Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 στις 21.00

Post soviet wave bar

Αυτήν τη Πέμπτη στον χώρο της κατάληψης Ντουγρού , αντινοσταλγικά tunes , ανοικτή κατάληψη από τις 21"00 , να βρεθούμε ο ένας δίπλα στην άλλη.

πηγή : https://twitter.com/radiofragmata