τι; : εργαστήρι θεματική : από :

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 στις 18.00

Σεμινάρια Φωτογραφίας

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή - Φωτογραφικοί Φακοί - Φωτογραφικός εξοπλισμός. Πως να τα επιλέξω.

Εισαγωγή στην ιστορία της Φωτογραφίας

10 μεγάλοι φωτογράφοι στα γρήγορα

Από την Μαγεία στην Φωτογραφία

Κριτική Φωτογραφιών - Portfolio Review

Εισαγωγή στην Φωτογραφική Έκθεση

180 χρόνια Φωτογραφίες

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Οκτωβρίου 08h