Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 19.00

καφενείο με επιτραπέζια παιχνίδια, γλυκά και ποτάκια

Board & Cozy καφενείο
Χειμερινοί αγώνες με συνοδεία από καφέδες, γλυκά, ρούμια και γκλου-βάινς.

https://anopoli.espivblogs.net/