Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 14.00

Καφενείο

Εβδομαδιαίο καφενείο στο στέκι Μαθηματικού ΑΠΘ.

*το στέκι βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα της ΣΘΕ στο γυάλινο κτήριο

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Οκτωβρίου 02h