Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 στις 21.00

Χρονικα Δυστοπιας Vol.III

RAP LIVE ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩ

πηγή : https://fb.me/e/2g16GH3nz
πηγή : email που λάβαμε στις 9 Νοεμβρίου 01h