τι; : συναυλία ατελές

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 στις 20.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Live οικονομικής ενίσχυσης

Πληροφορίες τις επόμενες μέρες

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Νοεμβρίου 20h