Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 στις 18.00

Κάλεσμα σε Πορεία 17 Νοέμβρη

Κάλεσμα σε πορεία για την επέτειο του πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη. Προσυγκέντρωση στην παλιά νομική ώρα 18:00

Έχουμε πόλεμο με κράτος, μπάτσους, αφεντικά και εθνίκια.

πηγή : https://utopia-ad.org/κάλεσμα-σε-πορεία-17-νο…