Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 στις 13.00

(αλλαγές προγράμματος για την πορεία) Κουήρ diy τριήμερο

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ <3

**English below**

Σε αυτό το τριήμερο προσπαθούμε να θέσουμε το κουήρ diy ως πολιτικό πρόταγμα, ενάντια στην εμπορευματοποίηση, την ιδέα της αυθεντίας, της αποστείρωσης και περίφραξης της "τέχνης". Σε ένα πλαίσιο όπου μπορούμε να βρεθούμε και να υπάρξουμε με τους όρους μας, εκτός λογικών κέρδους, ανάθεσης και ιεραρχιών, άτυπων και μη. Στο χώρο θα παίζουν πιρσινγκ, ταττουαζάκια, workshop, συζητήσεις, συνεχής συλλογική κουζίνα, κου(η)ρείο, ρίξιμο ταρώ, πάγκοι με diy δημιουργίες.

Ταυτόχρονα, βρίσκουμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε υλικά κουίρ και τρανς άτομα για την κάλυψη ιατρικών και άλλων εξόδων διαβίωσης, σε ένα γενικότερο πλαίσιο συλλογικής φροντίδας και αλληλοστήριξης. Αντιλαμβανόμαστε την αποξένωση και μοναξιά που νιώθουμε ως κουήρ άτομα σ'αυτή την cis-ετερο-πατριαρχική κανονικότητα όχι ως ατομικά προβλήματα, αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής απομόνωσης και καταπίεσης. Στη συνεχή μας προσπάθεια για εναντίωση σε όλα όσα μας επιβάλλονται, βρεθήκαμε με την κοινή διάθεση να δημιουργήσουμε καταστάσεις που να χωράνε τις ανάγκες και τις αρνήσεις μας.

Δεν βλέπουμε τη σύγκρουση ενάντια στο φύλο, την πατριαρχία και τις προεκτάσεις τους ως ένα ξέχωρο αγώνα που απλά συνδέεται με την αντιεξουσία · τη βλέπουμε ως άρρηκτο κομμάτι της. Ενάντια σε κάθε εξουσία και όλες τις εκφράσεις της που μας πνίγουν εντός και εκτός κινηματικών χώρων, στηρίζουμε μία πολιτική αλληλοφροντίδας και κουίρ επιθετικότητας.

** Ρατσιστικές, ικανοτιστικές, ομο/τρανσφοβικές, σεξιστικές, χοντροφοβικές, σπισιστικές και κάθε είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές δεν έχουν θέση στις ζωές και στους πολιτικούς μας χώρους. **

*

*

Περιγραφή προγράμματος

Παρασκευή

20.00 άραγμα και καθάρισμα

22.00 προβολή Hedwig and the angry inch

Σάββατο

13.00 βίγκαν συλλογική κουζίνα, μαμ & άραγμα: όποιο θέλει φέρνει και κάτι

14.00 workshop Shibari: χαλαρά ρούχα, μαλακά και εφαρμοστά είναι το ιδανικό (πχ όχι σουτιέν με μπανέλες). Όποιο θέλει να συμμετέχει και μπορεί να φέρει τα δικά του σχοινιά (βαμβακερά ή γιουτινα επεξεργασμένα,θα χρειαστούμε 2 κομμάτια των 8 μέτρων ανά ζευγάρι ατόμων) όπως και υπόστρωμα ή κάποιο μαλακό πχ yoga mat για το πάτωμα. Θα υπάρχουν διαθέσιμα κάποια σχοινιά και στρώματα. Δυνατότητα συμμετοχής μέχρι 20 άτομα.

17.30 χαλαρή κουβέντα πάνω στην τρέλα και την φροντίδα

20.00 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ κυριακή workshop DJ mixing

22.00 bar με μουσικούλες

Κυριακή

13.00 βίγκαν συλλογική κουζίνα, μαμ & άραγμα: όποιο θέλει φέρνει και κάτι

14.00 workshop DJ mixing

16:30 workshop Κηπευτικά 101 : Θα πιάσουμε τη σπορά, προστασία από κρύο, regrowing λαχανικά, γενικά φέρτε και ό,τι σπόρους, λαχανικά ή φυτάκια θέλετε να μεταφυτεύσετε!

18.30 workshop Ηλεκτρολογικά 101

20:30 ανοιχτή συζήτηση για γιατρούς / χειρουργεία σε σχέση με τρανς / genderqueer βιώματα

22.00 προβολή diy ταινιάκια

Κατά τη διάρκεια του ΣΚ θα υπάρχουν artists για tattoo & piercing, κου(η)ρείο, ρίξημο ταρώ, vegan συλλογική κουζίνα, πάγκοι με diy δημιουργίες και ζινάκια. Για τα piercing φέρτε το δικό σας κόσμημα (τιτάνιο ιδανικά , ή χειρουργικό ατσάλι).

During these three days we try to bring forward queer DIY as a political need, against commercialization, the idea of authority, sterilization and enclosure of "art". In a context where we can meet and exist on our own terms, outside of profit logic, delegation and hierarchies, formal and non-formal. In the space there will be piercings, tattoos, workshops, discussions, continuous collective cooking, stalls with DIY creations.

At the same time, we find the opportunity to materially strengthen queer and trans people to cover medical and other living expenses, in a more general context of collective care and mutual support. We perceive the alienation and loneliness we feel as queer people in this cis-hetero-patriarchal normality not as individual problems, but as a result of systematic isolation and oppression. In our constant effort to oppose everything that is imposed on us, we found ourselves with the common desire to create situations that accommodate our needs and denials.

We don't see the conflict against gender, patriarchy and their ramifications as a separate struggle simply connected to anti-authoritarianism ; we see it as an integral part of it. Against all power and all its expressions that suffocate us inside and outside movement spaces, we support a policy of mutual care and queer aggression.

** Racist, ableist, homo/transphobic, sexist, homophobic, speciesist and all kinds of authoritarian attitudes have no place in our lives and political spaces. **

*

*

Program and details

Friday

20.00 chilling and cleaning

22.00 screening: Hedwig and the angry inch

Saturday

13.00 vegan collective kitchen, food and rest: bring something if you want!

14.00 Shibari workshop: Loose clothes, soft and fitted are ideal ( eg. no underwire bras). Anyone who wants to participate and has their own ropes should bring them (cotton or jute processed, we will need two pieces of 8meter rope per pair of people) as well as a substrate or something soft eg a yoga mat for the floor. Some ropes and mats will be available. Capacity for 20 people (10 pairs).

17.30 casual conversation about madness and care

20.00 DJ mixing workshop

22.00 bar and music

Sunday

13.00 vegan collective kitchen, food and rest: bring something if you want!

14.30 workshop dj mixing

16:30 gardening 101 workshop: We will cover sowing, protection from cold, regrowing vegetables, in general bring whatever seeds, vegetables or plants you want to transplant!

18.30 electrology 101 workshop

20.00 open discussion about doctors / surgeries in relation to transgender / genderqueer experiences 22.00 screening of DIY films

During the weekend there will be artists for tattoo and piercings, hair salon, tarot reading, benches with diy creations and zines. For the piercings, bring your own jewelry (ideally titanium , or surgical steel)

queer παράσιτα